MainstreamJazz
Home
In memoriam: Ties Wagensveld Het is zaterdagochtend half tien, hoogste tijd voor de repetitie van MainstreamJazz in Bodegraven. Ties is als eerste ruim op tijd aanwezig en heeft een lijstje met nummers die hij wil repeteren voorbereid. Regelmatig zelfs een nieuw nummer dat hij op verzoek of uit eigen beweging heeft uitgearrangeerd. Mooie arrangementen, toegespitst op het individu. Zelfs een reservekopietje ontbreekt niet voor het geval iemand zijn partij niet snel genoeg kan vinden. Als iedereen min of meer is binnengedruppeld telt hij het eerste nummer af en komen we met z’n allen in de flow, die alleen nog door de koffiepauze wordt onderbroken. Na de repetitie gaat ieder weer verkwikt naar huis. En dat weekend volgt dan meestal nog een mailtje van Ties dat hij er weer zo van heeft genoten met als afsluiting steevast ‘grote groet, T#’. En zo gaat het al 35 jaar met MainstreamJazz. Ties nam in 1984 het initiatief met een aantal Bodegraafse collegadocenten en gevorderde amateurs een bandje te starten dat toen nog Combo Mainstream heette. Ook een talent van Ties, de juiste mensen bij elkaar krijgen en met steeds nieuwe initiatieven blijven uitdagen. Zonder Ties was er geen Mainstreamjazz geweest en was de club ook nooit zo lang blijven bestaan. Na een aantal jaar was de bezetting min of meer gestabiliseerd en werd de band een (h)echte vriendenclub. En daar horen dan ook Vriendenconcerten bij, die al snel een instituut werden. Wat een lol hebben we die 35 jaar gehad. Op de gekste plekken hebben we gespeeld, met toch wel als hoogtepunt de Tour de France die Dirk tweemaal organiseerde. Waarbij we op idyllische plekjes een optreden verzorgden en de betreffende uitbater als tegenprestatie een maaltijd verzorgde voor MainstreamJazz en aanhang. Dankzij de niet aflatende initiatieven van Ties en zijn prachtige arrangementen bleef het niveau stijgen. Gelukkig is dat goed gedocumenteerd in de 5 CD’s die we in die periode hebben opgenomen. Die laatste CD heeft Ties op de valreep gelukkig nog kunnen beluisteren. En de maestro zei dat het goed was. MainstreamJazz is ook goed vastgelegd in de diverse videoproducties, die Anja voor haar rekening nam. Zij zorgde -achter de schermen- dat Ties kon schitteren. Tja, en toen kwam dat rotbericht in juni 2018 dat Ties ernstig ziek was. We konden het eerst nog niet geloven. Begin augustus speelde Ties nog de sterren van de hemel bij het Houtmansplantsoenconcert dat we mochten verzorgen. Achteraf bleek dat zijn laatste concert. Ook hier zijn gelukkig heel veel foto’s van gemaakt. Na die datum is hij nog maar een paar keer aangeschoven bij de repetitie en bleef wel zeer betrokken bij de club. Tot dat definitieve moment op vrijdag 21 december…  De repetitie de volgende ochtend hebben we door laten gaan. Het was raar. We hebben gesproken en gespeeld, zelfs een beetje lol gemaakt. En het leek toch soms of Ties er gewoon bij was. Maestro, bedankt!!  
MainstreamJazz Geschiedenis